Exhibitor Registration

Đăng ký gian hàng

  • Home
  • Exhibitor Registration

Please fill out the following details to register your company as an exhibitor at the Cold Chain & Refrigeration Exhibition in Vietnam. This form will help us understand your requirements and ensure a seamless experience during the event.

Vui lòng điền thông tin sau để đăng ký gian hàng cho công ty của bạn tại triển lãm chuỗi cung ứng lạnh & ngành công nghiệp lạnh tại Việt Nam. Biểu mẫu này sẽ giúp chúng tôi hiểu được yêu cầu của doanh nghiệp của bạn và đảm bảo mọi trải nghiệm suôn sẻ trong suốt sự kiện.

Kindly mention your name, company name and job title in English.

+84
Product Category Offered:
Sản phẩm trưng bày
Interested to connect with:
Quan tâm kết nối giao thương với